Kontakto

Nos ta apresia bo interes
Tuma kontakto

E bario di Mary Pumpkin tin su kosnan mane tur otro bario di Korsou. Loke ta hasie speshal ta su habitantenan ku tei pa otro ki ku tin.

 • Laman sabroso
 • Airu fresku
 • Supermerkado

Tuma kontakto ku Maria: maria@marypumpkin.com

Tur habitante tei pa yda otro
Nos bario amistoso

Mary Pumpkin no ta pa bo si bo ta muchu desente of bo ta sintibi ófendi lihe. Si ta asina Valerie lo por yudabu. Manda en email puntr’e kiko bo por hasi pa kita e limitashonan ei.

Manda Valerie bo pregunta na valerie@marypumpkin.com.

 • Sheila Martina
  Pastora di Altamaria
  Mi bida ta e bario di Mary Pumpkin. Tin un serenidat selestial ta reina den e parti aki di Korsou.
 • Velma Angel
  Penshonada
  Mi gusta limpiesa i semper ami ta papia e bèrdat puru. No ta tur hende por ku e bèrdat.
 • Vito Yaka
  Kapitan di barku
  Ami ta hende di naturalesa. Mi ta saka mi energia for di naturalesa. Den bario tin hende ku ke pa mi kita mi naturalesa