Vito ta un di e habitantenan ku no tin kunes ku nada. Su deseonan tin ku bai prome.
E ta kore pa konsekuensia. Pero miho e tende kidou. Paso konsekuensia ta e lokual nos ta yama karma.

Ahinda tur kos ta bai bon. Ki dia ei e la skapa pa un wow’i angua.
Djis su akshonan lo hala bin serka di dje.

Lesa tur kos den Mary Pumpkin.
Korda ku bo akshonnan tin konsekuensia. Seya bon òf malu.